Faktoring dla firm transportowych to niecodzienne rozwiązanie – dowiedz się dlaczego?

Przyczyną kłopotów wielu firm transportowych są problemy związane z grą finansową. Firmy upadają wciąż nie dlatego że nie generują przychodów ale dlatego że czasy płatności są tak długie, że brakuje im sposobów na następna działalność. Dostawcy paliwa czy podwykonawcy wymagają ceny od razu a zleceniodawcy oczekują długich terminów płatności mających nawet 90 czy 120 dni, do tego równie często nie dotrzymują tych okresów. Jak zabezpieczyć się przed takimi zdarzeniami? Czy tylko samo budowanie będzie sumą na zakończenie tych punktów?

Odpowiedź jest typowa obecnie nie problem pozyskać działanie w branży transportowej jednak należy również dobierać odpowiednich kontrahentów żebym nie stracić. Dlatego finansowanie wówczas nie wszystko. Należy również:

– weryfikować kondycję fizyczną swoich kontrahentów i eliminować partnerów biznesowych, jacy zamierzają niestabilną sytuację gospodarczą, sprawdzać KRD też nowe bazy, dokonywać analizy dokumentów finansowych zleceniodawcy

– należy planować i dobrze wcześnie zapewnić sobie źródło finansowania skoro termin płatności w części transportowej wynosi 90 dni

– dobrze udokumentowana transakcja to zasada – często przedsiębiorcy nie przywiązują wagi do ostatniego czy do wykonanego zlecenia są poważny komplet dokumentów, często takie niedopatrzenia uniemożliwiają późniejsze dochodzenie wierzytelności przed sądem

– należy monitorować portfel należności – praktyka pokazuje iż większość właścicieli firm transportowych nie umie, nie chce czy z wielkim oporem podejmuje działania noszące na planu wyegzekwowanie należnej kwoty

Dlatego faktoring zatem nie tylko źródło finansowania to dodatkowo pakiet usług powiązany z monitorowaniem, weryfikowaniem naszych klientów.

Jak wskazuje zgodność z własna firmą?

Już przy składaniu wniosku o faktoring określasz firmy dla których będziesz świadczył usługi. Wybierasz model pomocy oraz po akceptacji płatników zawieramy umową. Masz KRD, zalegasz z ZUS, US a może jesteś obsunięcia w spłatach kredytów? Dla nas nie stanowi zatem rzeczywiście poważne jak w banku bo naszym bezpieczeństwem są zafakturowane przez Ciebie usługi. To Twoi klienci są gwarantem płatności. Dlatego liczy się bardziej ich sytuacja gospodarcza niż Twoja.

Po uruchomieniu usługi każdorazowo przekazujesz nam faktury a my odpowiadamy za nie w zupełnie 24 godziny nawet jeśli ich czas płatności wynosi 120 dni! Koszt wprowadzamy w mocy miesiąca ale rozliczamy się z skrzętnością co do dnia. Dzięki temu oszczędzasz. Wszystko przejrzyście i jasno.