Wyższe kary za brak podstawowego ubezpieczenia pojazdu. Właściciel auta osobowego, jaki nie da na pogoda OC wymaga się liczyć, że zapłaci 4 tysiące złotych kary.

Wyższe kary za błąd podstawowego ubezpieczenia pojazdu. Właściciel auta osobowego, który nie da na moment OC wymaga się liczyć, że da 4 tysiące złotych kary. Istnieje ona układana na treści minimalnego wynagrodzenia.   Podstawowa kara wówczas jego dwukrotność w możliwościom roku.  Joanna Pasturczak z biura windykacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dodaje, że badania pojazdów bez OC