Niebezpieczeństwa jak również troska o powietrze atmosferyczne

Powietrze atmosferyczne to bezwonna i słaba mieszanina opracowująca się z azotu, tlenu, gazów szlachetnych, dwutlenku węgla a mgły wodnej również zanieczyszczeń pochodzenia organicznego oraz mineralnego. Skażenie powietrza następuje wskutek przychodzenia do niego łzy szarych, rzadkich czy gazowych w takich sumach, które umieją szkodliwie działać na zdrowie pracownika, klimat, przyrodę żywą, wody. Skażenia powietrza liczymy na: