Złe oznakowanie naszych linii nie jest tajemnicą dla kierowców.

Reklama: Prawo jazdy Bydgoszcz Oznakowanie niezgodne z organizacją ruchu, zniszczone ruchy drogowe, nieczytelne tereny na drodze, braki w oznakowaniu, reklamy zasłaniające znaki. Złe oznakowanie własnych podróży nie jest tajemnicą dla kierowców. Odczucia kierujących potwierdziła kontrola oznakowania drogowego zrealizowana przez Największą Izbę Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła oznakowanie linii w Polsce. Skontrolowano drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne,