Powrót kaset, przy całej dostępności muzyki w internecie, to zawsze zjawisko dość niszowe, komunikują się w ścisłych kosztach.

Powrót kaset, przy całej dostępności gry w internecie, to nadal zjawisko dość niszowe, objawiają się w niskich nakładach. Płyta mojego zespołu Wild Books została opublikowana w oficynie Instant Classic w 66 egzemplarzach. – Z kasetami jest właściwie podobna rzecz gdy z płytami winylowymi. Tylko skala jest niższa. Niektórzy zbierają, aby po prostu mieć, położyć na