​Zarówno w poszczególnym natomiast różnym przypadku kadra opiekująca się dziećmi musi być wystarczająco wykwalifikowana.

​Także w samym a drugim przypadku kadra opiekująca się dziećmi pragnie być ściśle wykwalifikowana. Organizowany jest program wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prywatne placówki są czynne dłużej niż publiczne, a czesne też nie zazwyczaj jest wygórowane. Rodzice, którzy zdecydują się na przekazanie własnego dziecka do niepublicznego przedszkola przyciągają uwagę na otoczenie, w jakim dzieciak będzie

Bajki a rozumienie świata przez dzieci

Uwzględniając poziom rozwoju procesów poznawczych, cech rozwoju umysłowego dziecka i prawidłowości recepcji filmu przez dzieci w mniejszym wieku szkolnym, można prawdopodobnie ograniczyć zasięg oddziaływania filmu do tworzenia zewnętrznych przejawów aktywności dziecka.